Rajhradské klášterní sklepy

Psal se rok 1222, když český král Přemysl Otakar I. s manželkou Konstancií potvrdili rajhradským benediktinům desátek z vinice v Miroslavi. Tento fakt předznamenává výjimečnou budoucnost rajhradského klášterního vinohradnictví.

První přímé zprávy o klášterních vinohradech pochází z první čtvrtiny 14. století. Rajhradským benediktinům tehdy patřily dva vinohrady v Hustopečích (od r. 1328), další vinohrady získal konvent během 14. a počátkem 15. století v Želešicích, Židlochovicích a Bratčicích.

Po husitských válkách zakládá klášter v roce 1465 vinohrady na nových pozemcích zvaných Hájiska, rozsáhlé vyvýšenině mezi Rajhradem, Hajanami a Želešicemi. Postupně se vinice rozšiřovaly směrem k Syrovicím a Želešicím. Založením vinic na Hájiskách měl rajhradský konvent dostatek vinic v blízkosti, a tak postupně vzdálenější vinohrady odprodával.

Na založení rajhradských vinic upomíná i obecní znak Rajhradu. Od roku 1554 v něm má městečko břevnovskou opatskou ostrev (kus osekaného kmene stromu se suky) zkříženou s klíčem, symbolem horenského (viničního) práva. Historické prameny potvrzují, že rajhradské vinařství po staletí vzkvétalo a klášter ve 2. polovině 17. století provozoval skutečný velkoobchod s vínem, protože dodával víno všem benediktinským klášterům v českých zemích.

Rajhradské klášterní sklepy Rajhradské klášterní sklepy Rajhradské klášterní sklepy Rajhradské klášterní sklepy Rajhradské klášterní sklepy

www.rajhradskeklasterni.cz